אודות העמותה לתיקון מערכת המשפט


העמותה לתיקון מערכת המשפט שאיננה משתייכת לאף גורם פוליטי ו/או אחר, הוקמה על ידינו- אזרחים ועורכי דין הפוקדים את כותלי ביהמ"ש ורואים את שמתרחש בין כותלי ביהמ"ש

ועיסוקנו כעורכי דין נרמס על ידי "שומרי הסף" וממניעים לא עניינים, לאחר ששומרי הסף רוקנו מתוכן בחוסר סמכות את מרות הדין החלה עליהם בסעיף 2 לחוק יסוד השפיטה.


כולנו אומרים, די !, די לשחיתות השיפוטית!; די לעוולות המתרחשות! ; די לרמוס את זכויותינו המעוגנות באמנת הזכויות הבינ"ל, ואנו קוראים בקול זעקה ודורשים לתקן את מערכת המשפט,

כולנו שווים בפני החוק!


חובה לשמור מערכת שפיטה נקיה ממניעים זרים, מערכת משפט חזקה, עצמאית, וחובה להשיב את אמון הציבור במערכת ביהמ"שכפי שבבג"ץ 5204/20 עודד הוכהאוזר עו"ד ואח'

נ' כנסת ישראל ה 23  (מצ"ב פסה"ד) נקבע, כי הדרוש על ידי העותרים הינו "מבורך".


ראוי להזכיר לשופטים, דברי כבוד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין, מטקס השבעת השופטים מיום 27.3.2018 :

"אנו חיים בעת שפוט השופטים. הציבור שופט את השופטים... הציבור זכאי לדרוש שקיפות, הוגנות והליך נקי. בלעדי אמון הציבור אין לבית המשפט זכות קיום..."

עוד יפים לעניין מהותי זה, דברי ביהמ"ש העליון, כבוד הנשיא בדימוס א.ברק:"תנאי חיוני לקיומה של רשות שופטת עצמאית, ובלתי תלויה, הוא באמון הציבור...כי הרשות השופטת עושה 

צדק על-פי דין. זהו אמון הציבור, כי השפיטה נעשית ‏באופן הוגן, ניטראלי, תוך מתן יחס שווה לצדדים וללא כל אבק של עניין אישי בתוצאה.... בלא אמון הציבור לא תוכל הרשות

השופטת ‏לפעול... אמון הציבור ברשות השופטת הוא הנכס היקר ביותר שיש לה לרשות זו. זהו גם אחד מנכסיה‏ היקרים ביותר של האומה.... הצורך להבטיח אמון פירושו הצורך

לקיים את תחושות הציבור, כי ההכרעה השיפוטית נעשית באופן הוגן, אובייקטיבי, ניטראלי, ללא נטייה...." {בשג"צ 327/85 צבן נ' השר לענייני דתות ואח', פ"ד מ (4) ‏141‎, עמ' 148}.

ממשיך כבוד הנשיא בדימוס א.ברק:"...התנהגות, המותרת לכל אזרח, עשוי שתהא אסורה על השופט, שכן יש בה כדי לפגום באמון הציבור במערכת ‏‏השיפוט..."

(בג"צ 2148/94‏‏ אמנון גלברט נ' נשיא בית המשפט העליון).


כיום אין דין לדיין, "עליונות העל" שסיגלו לעצמם כי על פיהם יישק ויקום דבר, הם נבחרי סגולת העם, והחוק הכללי והרחב המחייב את כולנו לא חל עליהם, באה לידי ביטוי בהליכים רבים,

כשרבים המקרים של הפרת חובת נאמנות של נושא משרת אמון שיפוטי (שופט), וכיום לא ניתן לחקור שופט בגין מעשי שחיתות שיפוטית ו/או הפרת חובת נאמנות שיפוטית,

ואנו דורשים מערכת שפיטה נקייה ומפוקחת, היא מערכת עצמאית, חזקה, אשר פועלת ללא מורא על פי נורמות המוסר המבורכות שלה !

אנו דורשים להקים מערכת לאיתור ולמניעת שחיתות שיפוטית ואת הנדרש בבג"ץ 5204/20 עודד הוכהאוזר עו"ד ואח' נ'' כנסת ישראל 23, (מצ"ב העתירה)

דרישות שבג"ץ עצמו בהרכב קבע, כי המבוקש והנדרש "מבורך".

טואול - אתרים באינטרנט