המצב בעולם למניעת שחיתות שיפוטית

ישראל לעומת אירופה

לצערנו, בניגוד למצב המתקיים מחוץ לישראל בסוגייה זו, אין כיום לאזרחי מדינת ישראל כל הגנה ממשית ו/או מהותית כנגד שחיתות שיפוטית.

 

מדינות אירופה חתמו על אמנה בינלאומית למניעת שחיתות שיפוטית ואף הקימו טריבונלים שיפוטיים אשר ישפטו את השופטים שסרחו.

כך, עוולות שיפוטיות שנעשו ע"י שופט מכהן בכוונת מכוון בכל מדינה אירופאית (להבדיל מטעות בתום לב ו/או רשלנות) נתונות לביקורת שיפוטית,ככל נושא משרת אמון אחרת, במשפט הציבורי.


מדינת ישראל, בניגוד למדינות אירופה, סירבה לחתום על האמנה

ולצרפה לספר החוקים המחייב במדינת ישראל.


ומבלי שנתייחס, בשלב זה, לתוכן האמנה ולסמכויות העולות ממנה

לצורך מניעת שחיתות שיפוטית, אין כל ספק, כי מדינת ישראל נותרה הרחק מאחורי שאר הדמוקרטיות המערביות בעולם, הפועלות למניעת שחיתות שיפוטית ואשר חתמו על האמנה הנ"ל.

 

 


לאתר הארגון האירופאי
לחץ כאן

ישראל לעומת רוסיה

רוסיה חתומה על אמנה בינלאומית למניעת שחיתות שיפוטית, דבהמעלה תהיות

רבות על המוסר השיפוטי הקיים ברוסיה לעומת המוסר השיפוטי ושמירת זכויות

האדם הקיים בישראל. 


לאור עובדה שברוסיה קיים בית משפט לשופטים (טריבונל שיפוטי נגד שופטים)

ואילו במדינת ישראל שופטי בית המשפט ביטלו ורוקנו מתוכן את החוק הכללי

המחייב בכל הנוגע, עולה כי מערכת המשפט הרוסית חזקה, עצמאית, מוסרית

ומבטיחה זכויות האדם, להבדיל ממערכת המשפט הישראלית שחוששת להחיל

על עצמה את אמות המוסר שהיא  מחייבת להחיל על אחרים. 

 

דברים אלו נכונים שבעתיים נוכח העובדה שבית המשפט בישראל סירב עד היום

להחיל על שופטיו את אמות המוסר שהחיל הוא עצמו על כלל אזרחי המדינה ועל

נושאי משרות אמון בפרט.
לרשימת המדינות החתומות על האמנה לחץ כאן

ישראל לעומת אוסטרליה

באוסטרליה (ולא רק) הוקמה נציבות עצמאית נגד שחיתות על פי חוק  מ- 1988 וזו לתגובה מביקורת ציבורית גוברת על טוהר מידות בשירות הציבורי. תפקידיה המרכזיים הם : 

חקירה; חשיפה של מעשה שחיתות ; מניעה וחינוך. תפקידיה וסמכויותיה מתפרשים על : חברי פרלמנט; הרשות השופטת ; שרים; המושל; רוב הסוכנויות הציבוריות ועובדיהן לרבות עובדים (פקידים בכל הדרגות במשרדים)הממשלתיים ; במועצות המקומיות ; חברות ממשלתיות וכן בגופים המשרתים את הציבור


ב 2017 הוכנס תיקון בחוק ומועסקים בנציבות 110 עובדים בעלי כישורים מקצועיים כגון: חקירה פלילית ; משפט; מנהלל ציבורי; כלכלה; מנהל עסקים; חינוך ואיסוף נתונים טכנולוגיים. 


התפקיד של נציבות זו היא להפחית שחיתות ולהבטיח טוהר מידות לרבות על ידי חקירה אקטיבית וניטור פעולות חריגות פיננסיות של נושאי משרת אמון וכן לנטר תלונות וביקורות חוזרות ונישנות כנגד נושאי משרת האמון. 


טואול - אתרים באינטרנט