הבטחת הליך שיפוטי תקין - דרישה מכנסת ישראל, שר המשפטים ומבית המשפט עצמו 


1.   הגדרת המושגים "משפט צדק", הטיית משפט" ו"הכרת פנים במשפט" במסגרת החוק.

2.   קביעת עונשים בחוק העונשין לעבירות של הטיית משפט, הכרת פנים במשפט והטיית משפט הנעשים במזיד (להבדיל מפעולות וקביעות שיפוטיות הנעשות בתום לב וללא כוונת זדון).

3.   הכרה בזכויות האזרח לתבוע בתביעה אזרחית שופט שביצע מי מהעבירות הנ"ל במזיד וגרם לנזק כספי ממשי.

4.   חובת בדיקות פוליגרף תקופתית לשופטים, ככל נושא משרת אמון בכירה אחרת.

5.   חובת הקלטה של כל דיון משפטי ללא אפשרות עצירת ההקלטה לרבות באמצעות הקלטת וידאו, על מנת שהנעשה באולם המשפטים יתועד באופן מלא, מדוייק וראוי.

6.   הקמת טריבונל שיפוטי ייעודי ונפרד ממערכת השיפוט הנוכחית, בפניו יועמדו לדין שופטים שביצעו עבירות אלו (להלן : "בית הדין לשחיתות שיפוטית").

7.   השעייתו של שופט שהועמד לדין בפני ביה"ד לשחיתות שיפוטית מכל תפקידיו השיפוטיים עד להכרעה בעניינו, ושקיפות ההליך לרבות הנגשת ההליך בפני הציבור.

8.   סילוקו של שופט שהורשע באילו מהעבירות הנ"ל ממערכת המשפט לצמיתות, תוך חילוט רכושו הפרטי ופרי רכושו, אשר יועבר לקרן לנפגעי עבירה שיפוטית, כספים אלו ישמשו הן כפיצוי

       לקורבן והן לטובת מנגנון זה.

9.   תיקונים בחקיקת המשנה ובעיקר בתקנות סדר הדין האזרחי וביטול התקנות סדר הדין האזרחי החדשות שנכנסו לתוקף ביום 1.1.2021, על מנת להפחית מהסמכות והכח הדיוניים שניתנו בידי

      השופטים, על מנת למנוע/לצמצם שימוש לרעה בכח האמור.

 

וזוהי רשימה חלקית, אשר יש למלאה תוכן ראוי, שיוביל לתיקון הליקויים במערכת המשפט, למען מערכת המשפט !


טואול - בניית אתרים