תביעה לצו עשה

ביום ה 10.3.2021 הגשנו תביעה נגד ממשלת ישראל, תביעה שהינה אכיפת הסכם בו התחייבה מדינת ישראל להבטיח זכויות הפרט להליך שיפוטי תקין עוד התחייבה מדינת ישראל

בהסכם זה לפקח על מערכת המשפט. 


מאחר ומדינת ישראל לדאבון הלב לא עמדה בהתחייבויותיה אלו ובהסכם שהינו האמנה הבינלאומית לזכויות האדם, הגשנו תביעה הצהרתית לאכיפת האמנה ולייתן צו עשה  כנגד שר המשפטים;

כנגד ממשלת ישראל וכנגד כנסת ישראל. 


על מנת שנוכל להגיע ליעד שהינו תיקון מערכת המשפט והבטחת הליך שיפוטי תקין, כל אחד ואחת אשר תומכים בדרישה לגיטימית זו להחיל את החוק על נושאי משרת האמון

השיפוטי (שופטים) ולהחיל פיקוח על נושאי משרת האמון השיפוטי יכולים ואף נדרשים להצטרף לתביעה כתובעים נוספים וללא כל עלות 


לנוחיות כל אחד ואחת מצ"ב מסמכי הצטרפות (הן בלשון זכר והן בלשון נקבה) בתביעה לצו עשה ת.א 23667-03-21, לנוחיותכם ניתן להצטרף או בצורה ישירה ולשלוח לביהמ"ש את הבקשה להצטרפות (ללא ייצוג) או אפשרות נוספת על ידינו, במקרה שכזה הינכם נדרשים לחתום הן על הייפוי כוח והן על מסמכי ההצטרפות.  

טואול - בניית אתרים