זכות להליך תקין:

האם זכות להליך שיפוטי תקין הינה זכות בסיסית לאדם? 


זכות האדם להליך שיפוטי תקין הינה זכות בסיסית מהמעלה הראשונה אשר קיבלה ביטוי גם באמנת הזכויות הבינלאומית לזכויות האדם משנת 1966 אשר מדינת ישראל 

חתמה עליה בדצמבר 1966 אושרה על ידי כנסת ישראל באוגוסט 1991 ונכנסה לתוקף לגבי ישראל ביום 3 בינואר, 1992.


כמו כן, הזכות להליך שיפוטי תקין, מוגדרת כזכות "על" בחוק יסוד : כבוד האדם וחירותו.

טואול - בניית אתרים