בית דין משמעתי: 

ראיתי שיש בית דין משמעתי לשופטים, האם ניתן לדעת אילו שופטים נשפטו / בגין מה הואשמו/ מה היתה הכרעת הדין המשמעתי?

קיים בית דין משמעתי לשופטים, אך כפי שעד עתה ראינו (שקיים דין אחד לכלל האזרחים והגופים "ודין אחר לשופטים"), גם בעניין זה חל ההיפך הגמור מהכללים שחלים על כלל אזרחי

המדינה - כל ההליכים כנגד שופטים הינם חסויים.


כל זאת בזמן שאותם שופטים ממשיכים לשפוט, לקיים הליכים ולא מן הנמנע גם כנגד אותם אזרחים ועורכי דין שהתלוננו כנגדם ואינם יכולים לבקש לפסול אותם.


ראוי לציין, כי פרסום אודות התנהלות שופטים שוררים או תלונות כנגד שופטים יכולים להביא לבדיקת התנהלויות מגמתיות של שופטים ובכך להביא לסוג של ביקורת נוספת, אך ככלל אין

זה המצב הרצוי, וראוי הוא שיהיה מנגנון סדור ומסודר שיונגש לציבור כולו כדי שגם שופטי ישראל לא יהיו מורמים מעם ומעל לעם.


מעשה זה של מניעת נגישות המידע נוגד גם את חוק חופש המידע ובעיקר נוגד את תכלית תפקידם של שופטים כנושאי משרת אמון. 


טואול - בניית אתרים