מי ישפוט את השופט: 

אם שופט מעל באמון  - מי שופט אותו ? שאלה יפה אך אין עליה תשובה של ממש שתמנע שחיתות שיפוטית !


ברמה העקרונית חבריו שנמצאים בניגוד עניינים אמורים לשפוט אותו, אך הם הרי 'פסולים' ו'מנועים' מלשפוט אותו נוכח ניגוד העניינים בו הם מצויים, 

כפי שגם בא לידי ביטוי בספרה של כב' השופטת בדימוס, אבניאל, אשר צוטט בבג"ץ 5204/20 וגם בבג"ץ 9208/20.
 


טואול - בניית אתרים