נציב תלונות על השופטים: 

מה תפקידו של נציב תלונות על השופטים והאם זה מהווה סוג של פיקוח ?


כדי להשיב על שאלה זו, תחילה יש להבין מיהו הנציב?


הנציב הוא שופט בדימוס, אשר מטבע הדברים ולנוכח משרתו הקודמת נמצא בניגוד עניינים. הנציב בודק תלונות כנגד חבריו השופטים.

לאחר שמתקבלת תלונה, מעביר הנציב שאלה לשופט הנילון שמשיב בכתב, ממשרדו בסיוע עורכי דין ושופטים אחרים, השופט לא נחקר פרונטאלית והתלונה לא באמת נבדקת

ע"י הנציב כגוף חוקר. במקרים נדירים ביותר כדוגמת השופטת איריס ארבל אסל ממליץ הנציב להעמיד לדין פלילי.


ממצאי הנציב הינם בגדר המלצה בלבד, כשלנשיאת בית המשפט העליון הזכות להחליט מה לעשות עם המלצה זו.

במקרים נדירים מועברת המלצת הנציב לוועדת משמעת אשר בסמכותה לנזוף בשופט שסרח (כמובן שאין המדור בהעמדה לדין פלילי מסוג כלשהו).

ממצאי וועדת המשמעת כמו גם "כתב האישום" והחלטת וועדת המשמעת חסויים לציבור ואותו נושא משרת אמון שיפוטי ממשיך בתפקידו וממשיך לשפוט את אותו מתלונן – אזרח

שממשיך לסבול מהליך שיפוטי פגום.


לסיכום: אין כל ספק כי הנציב איננו מהווה פיקוח ו/או בקרה מספיקים בנסיבות העניין.

 

יפים לעניין זה דברי נשיא המדינה בטקס השבעת שופטים, ראובן ריבלין מיום 27.3.18 :

"אנו חיים בעת שפוט השופטים. הציבור שופט את השופטים...הציבור זכאי לדרוש שקיפות,הוגנות והליך תקין. בלעדי אמון הציבור אין לבית המשפט זכות קיום..."


טואול - בניית אתרים