פיקוח על שופטים: 

האם כיום חל פיקוח על השופטים ?כיום המצב המשפטי, הלכה למעשה, הינו שאין כל פיקוח !


הדין במדינת ישראל (חוק העונשין, פקודת הנזיקין ופסיקת ביהמ"ש העליון) העניק לשופטי ישראל מעמד "מורם מעם ומכל אדם" : "בלתי משוחדים"

על אף עוולות שהתקיימו ומתקיימות בין כותלי ביהמ"ש, לא מצאו לנכון שופטי ישראל עד היום, משך כל שנות קיומה של המדינה ועל אף

'המהפכה השיפוטית' המבורכת שהביא עימו לביהמ"ש העליון כב' הנשיא בדימוס, השופט אהרון ברק, להחיל על עצמם את אמות המוסר שהחילו

על נושאי משרות אמון אחרות במגזר הציבורי.


מצב זה מחייב שינוי !
טואול - בניית אתרים